Menu

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering afsluiten
Met een inboedelverzekering kun je je indekken tegen de vaak torenhoge kosten die kunnen ontstaan door schade aan je inboedel. Tegenwoordig hebben we allemaal veel moderne apparatuur in huis staan. Waar we minder bij stilstaan, is dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Bij een zeer krachtige storm kan er een boom op het huis vallen, waardoor je kostbare bezitten beschadigd kunnen raken.

Waarde
Belangrijk is dat je je beseft dat er een zekere waarde aan de inboedel zit. Je kunt je bij inboedelverzekeringen oververzekeren, maar ook onderverzekeren.

In het geval van oververzekering betaal je eigenlijk meer premie dan dat je inboedel in totaal waard is. Je kunt veel premie betalen, maar je krijgt nooit meer dan de werkelijke schade vergoed. Het is dus absoluut niet nuttig om meer premie te betalen dan nodig is.

Onderverzekering is juist het tegenovergestelde hiervan. De meeste mensen zijn onderverzekerd: zij betalen minder premie dan de spullen binnenshuis waard zijn. Dat komt doordat mensen regelmatig nieuwe spullen aanschaffen, maar vergeten dat daardoor de totale waarde van de inboedel ook stijgt.

Dure sierraden
Voor dure sierraden is een inboedelverzekering meestal niet voldoende. De hoogte van de premie kan vaak niet op tegen de hoogte van de waarde van de sierraden, zeker niet wanneer de collectie regelmatig uitgebreid wordt.

Voor het verzekeren van (dure) sierraden is het aangeraden om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. De meeste inboedelverzekeraars in Nederland bieden een dergelijke dekking tegen een meerprijs van de premie aan.

Premies
De premies verschillen bij de inboedelverzekering nogal. Daarom is het vergelijken van inboedelverzekeringen erg belangrijk. De vergelijking komt tot stand op basis van gegevens van het aantal inwonenden, maar ook van bijvoorbeeld de staat van het dak: voor rieten daken wordt vaak meer premie gevraagd.